Historia och bakgrund

Verksamheten startades år 1988 av Anna Lindström, hon jobbade själv i sitt hemmakontor. Därifrån har vägen gått via kontorsplats i Håga, till kontor på Kanalvägen på Dalarö där hon 1995 skaffade sin första anställda. Idag är det utöver Anna själv fyra stycken anställda på firman som numera sitter i Västra Alléflygeln vid Sandemar Slott.

Med över 30 år i branschen har vi byggt ett brett kontaktnät med kollegor, revisorer och rådgivare.

ALKAB är medlemmar i SRF och är en auktoriserad redovisningsbyrå som jobbar enligt REX, en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Vi är fem stycken på byrån, varav tre är auktoriserade redovisningskonsulter.

Alla våra medarbetare utbildas och uppdateras löpande, och uppfyller aktualitetsutbildningskraven för auktoriserade redovisningskonsulter.