Våra konsulter

Anna Lindström
Byråledare, Auktoriserad Redovisningskonsult
DIHM 1984, Diplomerad Marknadsekonom
HFK 1993, Diplomerad Företagsekonom
anna@alkab.se

Eva Ottosson deJong
Auktoriserad Redovisningskonsult
HFK 1995, Diplomerad Företagsekonom
eva@alkab.se

Martina Lindström
Auktoriserad Redovisningskonsult
Bachelor of Science, Entertainment Industry, University of Southern Mississippi 2012
martina@alkab.se

Evha Koukila
Redovisningskonsult
evha@alkab.se

Kristina Ekberg
Redovisningskonsult
Kandidatexamen, PEO-programmet Södertörns Högskola 2003
kristina@alkab.se