ALKAB är medlemmar i SRF och är en auktoriserad redovisningsbyrå som jobbar enligt REX, en garanti för kompetens, kvalitet och utveckling. Vi är sex stycken på byrån, varav tre är auktoriserade redovisningskonsulter.

Alla våra medarbetare utbildas och uppdateras löpande, och uppfyller aktualitetsutbildningskraven för auktoriserade redovisningskonsulter.

Med över 30 år i branschen har vi byggt ett brett kontaktnät med kollegor, revisorer och rådgivare.

RSS Srf konsulterna